Vores skibe

Limfjordsmuseet råder over en flåde af limfjordsfartøjer, som alle har haft deres aktive virke på fjorden eller er kopier af originale fartøjer. Fra små åbne fiskerjoller til museets største fartøj, jagten Kirstine.
Limfjordsmuseets fartøjssamling fortæller historien om livet på fjorden i 1800- og 1900-tallet. Her er ydmyge joller, kuttere med den karakteristiske glødehovedmotor og stolte sejlskibe. Fartøjerne er for de flestes vedkommende stadig fungerende, og du kan møde dem liggende i vandet i kanalen, eller på en tur ud på fjorden.

Kristine

A 230 KIRSTINE af Løgstør

Skibet er Limfjordsmuseets største bevaringsværdige fartøj. Museet købte skibet i 2013 og restaurerede det frem til 2020, hvor det sejlede i Nordens største kapsejlads for træskibe. 

Lodsen

LODSEN af Løgstør

Lodsbåden blev i april 2009 overdraget til Limfjordsmuseet af læge Torben Grønning Mikkelsen, der har ejet båden siden 1976, hvor den blev taget ud af aktiv drift på Limfjorden.

Nora pennalhuset

Pennalhuset NORA af Venø

Et pennalhus er navnet på den type motorjolle, som var helt karakteristisk for fiskeriet på Limfjorden fra 1930-1960. Det første pennalhus så dagens lys i 1926.

Motorjollen INGA 1

Motorjollen INGA

Motorjollen Inga er bygget i 1950 i Skive til en gårdejer i Grættrup på Salling. Båden har stadig sin originale motor – en 1 cylindret Ideal fra Fjellebroen. Bådene blev bl.a. bygget i Løgstør.

Loegstoer jollen 1

Løgstørjollen SØSTJERNEN

Museets nyeste fartøj er Løgstørjollen. Jollen blev bygget i 1971 på Løgstør Bådebyggeri til Oskar Jensen i Hals til brug for fiskeri. Den har været igennem en omfattende restauering.

Noergaard P scaled

Sjægten NØRGAARD P

Sjægten er et typisk Limfjordsfartøj, der havde sin storhedstid i perioden ca. 1850-1920. Typen er formentlig indført til Limfjorden fra det sydlige Norge omkring 1850.

OTO9941 scaled

Sjægten AASE

Efterhånden som sjægtene blev udkonkurreret af motorjoller fra 1. verdenskrig og frem, endte mange udtjente sjægte på havne og strande rundt i Limfjorden. Det gjaldt også for Aase. 

DJI 0080 scaled

Aalborgjollen ALETHA

Aalborgjollen blev konstrueret af Aage Utzon (arkitekten Jørn Utzons far) i Aalborg i 1929.
Aalborgjollen er en repræsentant for Danmarks tidligste sportssejlads.

Gråbjoern 1

Aalborgjollen GRÅBJØRN

Aalborgjollen blev konstrueret af Aage Utzon (arkitekten Jørn Utzons far) i Aalborg i 1929.
Aalborgjollen er en repræsentant for Danmarks tidligste sportssejlads.

Kågene 1

Kågene

Limfjordsmuseets kåge udlånes til vores gæster, der kan gå på opdagelse på egen hånd i Frederik VII’s Kanal. Udlåningsperioden er 15/6 -31/8, men kan dog også finde sted på andre tidspunkter.

Afrofite scaled

Lynæsjollen AFRODITE

Lynæsjollen er ligesom sjægten inspireret af norske jolletraditioner, idet den danske sømand Ole Jensen (født 1793) stiftede bekendtskab med typen under en overvintring på Listerlandet i Norge.

UNESCO anerkender levende kulturarv

Klinkbyggede træbåde – og traditionerne omkring dem – er nu officielt anerkendt af UNESCO som levende kulturarv,
der skal sikres og bevares for kommende generationer. Læs mere her.