Motorjollen INGA

Motorjollen Inga er bygget i 1950 i Skive til en gårdejer i Grættrup på Salling. Båden har stadig sin originale motor – en 1 cylindret Ideal fra Fjellebroen. Motorbåde af denne type og størrelse var indtil til ca. 1980 karakteristiske for bierhvervsfiskeriet i den centrale del af Limfjorden.

De blev bl.a. bygget i Løgstør, Hvalpsund og i Skive – skivebådene er altid let genkendelige på deres stærkt underløbne forstævn. Inga er forsynet med dam til opbevaring af levende ål, og i det lille lukaf forude findes sejldugskøjer til overnatning for to mand.

Spilkopperne på motorkassens sider vidner om, at båden har været anvendt til fiskeri med snurrevod – samme type fiskeri som Limfjordssjægten har været anvendt til, her trak man dog voddet ind med håndkraft. Inga er en fornem repræsentant for Limfjordens århundredgamle fiskerikultur, hvor man var både fisker og bonde. Denne kultur og blandingsøkonomi er i dag helt forsvundet.

Fakta om motorjollen Inga (1951)

Konstruktion: Klinkbygget motorjolle med dam

Materiale: Fyr på eg

Længde: 18,5 fod

Bredde: 6 fod

Dybgående: 2 fod

Motor:  Ideal fra Fjellebroen (1951). En-cylindret, 10 hk, diesel.

Læs om de andre både

Loegstoer jollen 1

Løgstør-jollen SØSTJERNEN

Museets jolle var den første som de to bådebyggere Søren Sørensen og Peter Kjær byggede. De startede byggeriet af den i et lejet pakhus ved havnen, men da de købte Løgstør Bådebyggeri, blev den flyttet derned og afsluttet. Senere byggedes en række af joller af samme type. Jollerne blev populære helt ud over Limfjordens grænser.

DJI 0084 1 scaled

Sjægten NØRGAARD P

Sjægten Nørgaard P. er det ældste af Limfjordsmuseets sejlende museumsfartøjer og bygget i 1920 af A.P. Andersen i Nøreng på Salling. Sjægten er et typisk Limfjordsfartøj, der havde sin storhedstid i perioden ca. 1850-1920. Typen er formentlig indført til Limfjorden fra det sydlige Norge omkring 1850 og blev hovedsageligt anvendt i datidens nye fiskeri med snurrevod, men anvendtes også til kroge og garn.