LODSEN af Løgstør

Lodsbåden blev i april måned 2009 overdraget til Limfjordsmuseet af læge Torben Grønning Mikkelsen fra Thisted, der har ejet båden siden 1976, hvor den blev taget ud af aktiv drift på Limfjorden.

Lodsbåden er bygget i 1929 af skibsbygger Ove Christensen fra Glyngøre, manden, som også stod bag det første pennalhus. Netop pennalhusene og lodsbåden har mange fællestræk. Bl.a. ses ”søskendeforholdet” ganske tydeligt på de to skibstypers skrog.

Lodsbåden var aktiv i lodseriet, som både lods, reservelods samt fyr og vagerskib indtil 1976, hvor det blev sat til salg og samme år opkøbt af læge Torben Grønning Mikkelsen fra Thisted. Netop Torben G. Mikkelsen ejede skibet til han i foråret 2009 gik bort, det havde dog i en længere periode op til dette været hans hensigt at skænke Lodsbåden til Limfjordsmuseet og denne hensigt blev af hans kone Bente Grønning Mikkelsen virkeliggjort. Lodsbåden blev hentet hjem i foråret 2009 og gennemrestaureret. I dag fungerer Lodsbåden som en sejlende museumsgenstand, og ligger i Frederik VII’s Kanal lige ved Limfjordsmuseet.

Restaureringen af LODSEN er støttet af Skibsbevaringsfonden.

Fakta om Lodsbåden (1929)

Byggested: Glyngøre Værft

Bådebygger: Ove Christensen

Konstruktion: Kravelbygget lodsbåd med krydserhæk. Skrogtypen har et tæt familieskab

med pennalhuset, men er af en slankere og mere let løbende konstruktion.

Materiale: Oprindeligt fyr på eg – efter forlis, eksplosioner og vedligehold i perioden efter 1959-76 er klædningen dog løbende og i vid udstrækning udskiftet til lærk.

Længde: 8,35 meter

Bredde: 2,95 meter

Dybgående: 1,19 meter

Farve: lodsgrøn – oprindelig hvid

BRT: 5,49 (Bruttoregistertonnage – skibets samlede indvendige rumfang)

Motor: Bolinder-Munktell fra 1962, 32 Hk.

Skruediameter: 0,8 m.

Læs om de andre både

Nora pennalhuset

Pennalhuset NORA

Et pennalhus er navnet på den type motorjolle, som var helt karakteristisk for fiskeriet på Limfjorden fra 1930-1960. Limfjordsmuseets pennalhus er bygget af Ove Kristensens bror, Johannes Kristensen, i Bremdal ved Struer i 1937. Pennalhuset NORA er så vidt vides det eneste eksisterende pennalhus, der endnu har en funktionsdygtig glødehovedmotor (1938).

Motorjollen INGA 1

Motorjollen INGA

Motorbåden INGA er bygget i 1950 i Skive til en gårdejer i Grættrup på Salling. Båden har stadig sin originale motor – en 1 cylindret Ideal fra Fjellebroen. Motorbåde af denne type og størrelse var indtil til ca. 1980 karakteristiske for bierhvervsfiskeriet i den centrale del af Limfjorden.