Genstands- og billedsamling

Limfjordsmuseets samling

Limfjordsmuseets samling består af historiske genstande med relation til Limfjorden, hvoraf hovedparten befinder sig i museets magasin, mens en mindre del er udstillet. Samlingen indbefatter alt fra hele fartøjer, over navigationsudstyr til fiskeredskaber og værktøj fra forskellige maritime håndværk. I tillæg til genstandssamlingen har museet en stor billedsamling med fotografier, film og dias.

Museets samlinger er offentligt tilgængelige, men kræver forudgående aftale.

Arkiv og bibliotek

I Limfjordsmuseet arkiv kan man dykke ned i Limfjordens fortid i form af breve, avisudklip, regnskaber, levnedsbeskrivelser, tegninger, søfartsbøger og meget mere. Dokumenterne er registrerede og kan søges i via linket herunder. Hvis man ikke finder, hvad man søger, er man velkommen til at kontakte os for vejledning. Ønsker man at se arkivmateriale, så finder vi det gerne frem. Kontakt venligst museet og lav en aftale. Arkivalierne kan ikke hjemlånes.

Limfjordsmuseet råder også over et bibliotek, der indeholder en lang række bøger inden for det maritime område. Hvad enten det er fiskeri, søfart, vandbygning eller lystsejlads. Der kan kun søges i biblioteket på museet og bøgerne kan ikke hjemlånes, men man er velkommen til at benytte biblioteket i museets åbningstid.