Udstillinger

Det er vores grundholdning, at et godt museum har gode, spændende og meget gerne interaktive og involverende udstillinger. Vi har udstillinger både i Kanalfogedens gamle bolig og i Det Maritime Oplevelsescenter. Derudover har vi et levende bådebyggeri, en lang række både og kanalbetjentens huse i Lendrup i den anden ende af Frederik VII’s Kanal.

udstilling 2
Eu logo 2

Den fantastiske fjord

I sommeren 2019 er der åbnet en ny permanent udstilling om “Den fantastiske fjord” om søfart gennem tiden i Limfjorden.

I udstillingen kan du opleve både film, lyd og lys, når historien om Limfjorden bliver formidlet. Udstillingen byder desuden på flotte håndmalede illustrationer af kunstneren Jody Ghani Nordby og en lang række citater, der understøtter fortællingen. Der er naturligvis også unikke genstande, og der er plads til pilfingre – meget af udstillingen må du nemlig gerne røre ved.

Den smukke bygning var Kanalfogedens bolig, da kanalen var aktiv. Bag huset ligger “Baghuset”, der er den gamle hestestald. Her holder Limfjordsmuseets Snapseri til, og her er også løbende aktiviteter for børn.

Europa investerer i landdistrikterne! Etableringen af udstillingen Den fantastiske Fjord er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling i Landdistrikterne.

Se mere om Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL)

Det maritime oplevelsescenter

roerebassin scaled

I Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter er der fokus på Limfjordens fiskeri, men udstillingerne omhandler også søfart, strandjagt, stormfloder og bådebyggeri.

I de store og små akvarier kan man komme under overfladen og se, hvordan livet udspillede sig i brakvandsfjorden før 1825, og hvad skete der, da Vesterhavet brød ind i fjorden ved Agger. I det store rørebassin kan børn og barnlige sjæle få lov til at klappe en krabbe eller kæle en fladfisk.

De udstillede genstande rummer en mængde spændende historier om folk og skæbner igennem Limfjordens historie.

Området bag oplevelsescenteret findes museets stejleplads, hvor der sommeren igennem er aktiviteter for museets gæster.

roerebassin scaled

Det Historiske Bådebyggeri

Bådbyggeri 4 scaled

Det Historiske Bådebyggeri

En af Limfjordsmuseets mest levende og spændende afdelinger er museets historiske bådebyggeri. Her restaurerer vores stab af dygtige håndværkere museets fartøjer fra Limfjorden og holder de gamle maritime håndværk i hævd.

Bådebyggeriet er også det daglige samlingspunkt for mange af museets frivillige. Ved et besøg på bådebyggeriet fortæller museets ansatte og frivillige gerne om arbejdet med de historiske fartøjer.

Vi har 16 både på museet – men de er langt mere end en samling. Det er et
levende og aktivt håndværk, der er med til at holde kulturarven i live.
Læs om museets skibe her. 

Klinkbyggede træbåde – og traditionerne omkring dem – er nu officielt anerkendt af UNESCO som levende kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer. Læs mere her.

Kanalbetjenthusene i Lendrup

kanalbetjenthusene scaled

Kanalbetjenthusene i Lendrup

Kanalbetjentshusene i Lendrup er en del af det unikke kulturmiljø omkring Frederik VII’s Kanal og ligger i den modsatte ende af kanalen fra Løgstør.

Da kanalen var i drift fra 1861 – 1913 boede kanalbetjenten og lodsen i hvert sit hus med deres familier. I dag er det vestlige hus indrettet som udstillingsbygning med skiftende udstillinger. Der er gratis adgang, og husene er ”stoppested” for de sejlende limfjordsfortællinger på Frederik VII’s Kanal.

kanalbetjenthusene scaled

Frederik VII’s Kanal

Som et af Nordjyllands syv vidundere skærer Frederik VII’s Kanal sig igennem landskabet ved Løgstør og udgør Løgstørs nok mest spektakulære attraktion. Kanalen er 4,4 km lang, 28 m bred og 3 m dyb og blev gravet med håndkraft af 400 tyske arbejdere i 1856-61. I sin tid var udgravningen en enorm bedrift. En lokalhistoriker sammenligner bygningen af kanalen med to storebæltsbroer.

Baggrunden for kanalens tilblivelse var de store sandbanker ud for Løgstør, kaldet Løgstør Grunde, der fungerede som en prop i Limfjorden. Skiden Grund, som de tidligere var kendt som, besværliggjorde livet for skibsfarten helt tilbage fra Christian IV’s tid. For at passere grundene skulle større skibe losse deres last over på fladbundede pramme. Det lettede skibenes vægt, og med den mindre dybgang kunne skibene liste sig forbi grundene. Det var dyrt og møjsommeligt. Udgravningen af kanalen var derfor kærkommen. Frederik VII’s Kanal var en succes, og næsten skibe 3000 sejlede gennem kanalen da trafikken var på sit højeste i 1899.

I dag bliver der arbejdet på at genåbne kanalen ud mod Lendrup, så det igen kan blive muligt at sejle gennem dette fortidsminde.

Frederik VIIs Kanal 2 scaled