Løgstør Bedding

Limfjordsmuseet varetager driften af Løgstør bedding. Beddingen, der er en del af det smukke gamle kulturmiljø omkring Løgstør havn, er ejet af Vesthimmerlands kommune.

Det er museets store stab af frivillige ildsjæle, der har gjort det muligt at overtage driften. De er beredvilligt trådt til, og i det daglige er det dem, der står for op- og nedtagning af både.

  • 3.000,- pr. optag inkl. 3 dages liggetid
  • 250,- pr. dag for liggetid
  • 200,- pr time for leje af højtryksrenser

Alle priser er eksklusiv moms.

NB. Løgstør Bedding kan kun tage langkølede både op.

Ønsker du at benytte beddingen kontakt da Limfjordsmuseet på tlf. 9867 1805