Vedtægter og strategi

Vedtægter

Limfjordsmuseet skal ved forskning, indsamling, registrering, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde, virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Læs Limfjordsmuseets vedtægter her

Årsberetning

Læs museets seneste ledelsesberetning og regnskab her.

Limfjordsmuseets vision

Limfjordsmuseet er det førende maritime museum med speciale i Limfjordens kulturhistorie. Limfjordsmuseet vil til stadighed udvikle anvendelsen og betydningen af kultur- og naturarven for borgere og samfund, ligesom museet vil bidrage med løsninger og forandringer, der fremmer både økonomisk vækst og samarbejde med kulturliv, videnskab, offentlighed og erhvervsliv.

Se strategiplanen for 2021-2026 herunder.

Limfjordsmuseets mission

Limfjordsmuseet skal virke for sikring af Danmarks kulturarv inden for sit ansvarsområde, som dette geografisk er afgrænset i museets vedtægter, og dette skal ske gennem forskning, indsamling, registrering, bevaring og formidling. I juni 2014 blev Limfjordsmuseet kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen vurderede Limfjordsmuseets samlede opgavevaretagelse som ”tilfredsstillende”, som er den næsthøjeste karakter.