Lynæsjollen AFRODITE

Lynæsjollen er Limfjords-sjægtens sjællandske modstykke. Som med sjægten er der tale om en klinkbygget sejlfør-ende fiskejolle med dam og årer. Men hvor sjægten er lang og slank er Lynæsjollen mere rund og rummelig.

På trods af det noget forskellige udseende er Lynæsjollen dog ligesom sjægten inspireret af norske jolletraditioner, idet den danske sømand Ole Jensen (født 1793) stiftede bekendtskab med typen under en overvintring på Listerlandet i Norge. Da han vendte hjem startede han et værft i Frederikssund, hvor han byggede joller, der var inspireret af norske bådbygningstraditioner.Tidsmæssigt stammer Lynæsjollen fra midten af 1800 tallet, hvor den oprindeligt blev anvendt til fjordfiskeri – primært i Isefjord, Holbæk Fjord, Lammefjord og Roskilde Fjord. Lynæsjollen blev hurtigt berømt for sin bjærgsomhed og sejlevne, hvilket resulterede i den lidt kuriøse situation, at jollen dannede grundlag for fødslen af den betydeligt større og meget sødygtige Lynæsbåd, et fiskerfartøj beregnet til decideret havfiskeri.

Afrodite er imidlertid bygget som et regulært lystfartøj. Bygningen blev påbegyndt på det hæderkronede Lynæs-værft hos Christian Madsen. Lynæsværftet gik imidlertid konkurs og jollen blev opkøbt og færdigbygget hos Oscar Brandt-Møller i Frederikssund i 1971. En konsekvens af Lynæsjollens overgang fra brugsbåd til lystfartøj ses bl.a. i, at værftet har sløjfet dammen til fordel for en motor. Afrodite har haft en fortid som lystfartøj i Charlottenlund og senere på Albuen på Lolland inden den endte ved Ertebølle i Limfjorden. Afrodite repræsenterer mere lystsejladsen i Limfjorden end nogen egentlig Limfjordstradition. Men placeret ved siden af sjægten er der baggrund for nogle interessante studier og diskussioner omkring styrker og svagheder i to fartøjer, der er oprindeligt er konstrueret ud fra nøjagtigt de samme præmisser – nemlig konstruktionen af en god ro- og sejljolle med dam til fjordfiskeri.

Fakta om Lynæsjollen AFRODITE (1971)

Konstruktion: Klinkbygget sejljolle med årer – oprindeligt med dam, men nu med motor.
Materiale:    Eg på eg
Længde:       16 fod
Bredde:       6,3 fod
Dybgående:   1,8 fod
Motor:  Vire motor (1991). En-cylindret 7 hk, benzin.
Rigning:   Sprydstagerigget med storsejl, fok og tops

Læs om de andre både

Kristine

KIRSTINE af Løgstør

A230 KIRSTINE er Limfjordsmuseets største bevaringsværdige fartøj. Museet købte skibet i 2013 har indtil nu arbejdet med at restaurere skibet tilbage til sit oprindelige udtryk. A230 KIRSTINE blev bygget på Rasmus Vilhelm Møllers værft i 1887 i Troense og var hjemmehørende i Løgstør 1912-1934, hvorfra den sejlede Limfjorden tynd som opkøberkvase, altså køb og salg af levende ål.

lodsen og museet scaled

LODSEN af Løgstør

Lodsbåden blev i april måned 2009 overdraget til Limfjordsmuseet.  Lodsbåden er bygget i 1929 af skibsbygger Ove Christensen fra Glyngøre, manden, som også stod bag det første pennalhus. Netop pennalhusene og lodsbåden har mange fællestræk. Bl.a. ses ”søskendeforholdet” ganske tydeligt på de to skibstypers skrog.