Løgstørjollen SØSTJERNEN

Museets nyeste fartøj er Løgstør jollen. Jollen blev bygget i 1971 på Løgstør Bådebyggeri til Oskar Jensen i Hals til brug for fiskeri.

Museets jolle var den første som de to bådebyggere Søren Sørensen og Peter Kjær byggede. De startede byggeriet af den i et lejet pakhus ved havnen, men da de købte Løgstør Bådebyggeri, blev den flyttet derned og afsluttet. Senere byggedes en række af joller af samme type. Jollerne blev populære helt ud over Limfjordens grænser.

I 2017 fik museet mulighed for at erhverve Løgstør-jollen, og den har været igennem en omfattende restaurering. Bl.a. er dammen er taget ud og den fik ny motor.

Fakta om Løgstør jollen SØSTJERNEN

Konstruktion: Klinkbygget motorjolle med dam

Materiale: Lærk på eg

Længde: 6,82 m

Bredde: 3,60 m

Motor: Sabb 10 hk

Læs om de andre både

DJI 0082 1 scaled

Sjægten NØRGAARD P

Sjægten Nørgaard P. er det ældste af Limfjordsmuseets sejlende museumsfartøjer og bygget i 1920 af A.P. Andersen i Nøreng på Salling. Sjægten er et typisk Limfjordsfartøj, der havde sin storhedstid i perioden ca. 1850-1920. Typen er formentlig indført til Limfjorden fra det sydlige Norge omkring 1850 og blev hovedsageligt anvendt i datidens nye fiskeri med snurrevod, men anvendtes også til kroge og garn.

OTO9941 scaled

Sjægten AASE

Sjægten AASE er bygget i Sillerslev i 1898. Efterhånden som sjægtene blev udkonkurreret af motorjoller fra 1. verdenskrig og frem, endte mange udtjente sjægte på havne og strande rundt i Limfjorden. Det gjaldt også for Aase. Carsten Trans fandt sjægten i Kilen ved Struer omkring 1975, og tanken var alene at den skulle bruges til at sætte garn med. Der skulle ikke mast og sejl på, men blot en påhængsmotor.