Ledige stillinger

Limfjordmuseet er et statsanerkendt museum med speciale i Limfjordens søfart, fiskeri og kystkultur. Vi ser det som primære opgaver at bevare den maritime kulturarv og gøre den tilgængelig og relevant for både nutiden og fremtiden. Vores tilgang til kulturarven handler om andet og mere end genstande og fartøjer - det handler også om at bevare og formidle den immaterielle kulturarv i form af maritime kompetencer og håndværk. Som museum er vi ikke bange for at skubbe til, hvad et museum kan, bør og skal.

Maritim formidler/skipper

Drømmer du om at arbejde på et maritimt museum, hvor dit ansvarsområde blandt andet består i at udvikle Limfjordsmuseet til et (mere) sejlende museum? Har du lyst og evne til at engagere og samarbejde med frivillige? Har du erfaring med sejlads i traditionelle fartøjer, og har du lyst til at formidle Limfjorden og nordisk søfartskultur? Hvis du kan nikke ja, og du har både hænder og hoved skruet rigtigt på, så har Limfjordsmuseet drømmejobbet parat. Vi søger nu en maritimt orienteret museumsformidler med kompetencer inden for sejlads.

 

Museet leder efter en sømand eller søkvinde, der kan varetage sejladsmæssige, formidlingsmæssige og bevaringsmæssige opgaver på Limfjordsmuseet. Målet er at styrke museets faglige, frivillige og maritimhistoriske miljø.

 

Du vil blandt andet få et særligt ansvar for Limfjordsmuseets nyrestaurerede jagt Kirstine fra 1887. Din baggrund kan være mange ting, men vi forventer at du kan håndtere jagten Kirstine, og at du sammen med vores frivillige har lyst og evne til være primus motor i en række frivilligmiljøer, der har til formål at sejle og bevare Limfjordsmuseets samling af museumsfartøjer.

 

Med meddelelsen om, at UNESCO optager de nordiske klinkbådstraditioner på listen over menneskehedens immaterielle kulturarv er en væsentlig del af Limfjordsmuseets virke landet på verdens mest prestigefyldte liste over levende kulturarv. Hvad det kommer til at betyde for både klinkbygningen og Limfjordsmuseet er endnu for tidligt at sige. Men fakta er, at Limfjordsmuseet i mere end et halvt århundrede har forpligtet sig til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til disse både og ikke mindst håndværket omkring dem. Sikkert er det også, at du kommer til at tage del i udviklingen i form af bevaring, formidling og ikke mindst sejlads.

 

Du kan se frem til en stilling med stor grad af frihed og en årscyklus, hvor du i sommerhalvåret deltager i museets formidling og sikrer at museets fartøjer sejler. I vinterhalvåret handler det primært om bevaring og projektudvikling, mens du året rundt er med til at sikre, at Limfjordsmuseet står på et stærkt fundament, hvor kombinationen af frivillighed engagement og professionelle kompetencer er afgørende for at nå i mål.

 

Det er en forudsætning, at du har en reel maritim baggrund. Det kan være som skipper (Y3), bedstemand, bådebygger eller lignende. Vi leder altså ikke efter en medarbejder, der godt kunne tænke sig at tilegne sig maritime kompetencer og føre et mindre træskib, men efter en der kan det. Det er en fordel, at du bor tæt på museet eller er villig til at bosætte dig i området.

 

Lønmæssigt er du placeret på løntrin 25 (KL). Dertil et månedligt pensionsgivende tillæg på kr. 3000,- for jobløn/funktionsløn.

 

Tiltrædelse: Snarest muligt (jobsamtaler forventes i begyndelsen af februar.) Men vi venter gerne på den rette.

 

Ansøgning: Ansøgning med CV sendes til info@limfjordsmuseet.dk senest den 28/1 kl. 12.00

 

Hent uddybende stillingsbeskrivelse her

Se flere billeder af vores fartøjer her

 

Yderligere spørgsmål eller information rettes til museumsdirektør Anders Bloksgaard på 25 31 74 75 eller ab@limfjordsmuseet.dk