DEN KORTE HISTORIE –

NYT UDSTILLINGSKONCEPT PÅ NORDJYSKE MUSEER

I foråret 2023 lancerede Nordjyske Museer konceptet Den Korte Historie. Ved hjælp af en 20 fods container med solceller, alarmer, brudsikre montrer og skarpt indhold er formidlingen af den nordjyske kulturarv blevet mobil. Formålet er at formidle lokalhistorien præcis dér, hvor den har udspillet sig, og hvor vi bor og færdes. Ambitionen er bl.a. at tilgængeliggøre kulturelleoplevelser for en bredere målgruppe. Den Korte Historie er er bud på let tilgængelige kulturoplevelser – især til nogle af de brugergrupper, der er underrepræsenteret på museerne.

3 Thor

Thor Bæch Pedersen
Museumsinspektør
Nordjyske Museer