HERREGÅRDE –
ADLENS HERRESÆDER I VESTDANMARK

Herregårdene udgør ikke en så udpræget del af det vestjyskelandskab – som de ses i Østdanmark. Men de har været der og gemmer sig lidt mere – men hvorfor er der en sådan forskel i et så lille land som Danmark?

Hør om hvad enevældes centralisering og godsslagtere har betydet for adlens herresæder og gårde i Vestdanmark.

2 Per

Per Lunde Lauridsen
Museumschef
Museum Salling