Medarbejdere

Anders Bloksgaard

Museumsdirektør
[email protected]
Ansvar for ledelse, administration, fundraising, udvikling, forskning, formidling og samlinger.

 

 

Jake Hubert Gardiner

Museumsinspektør
[email protected]
Ansvar for forskning, formidling og udstillinger, samlinger og fundraising samt drift af museets fartøjer.

 

 

Jakob Tophøj

Bådebygger og museumsforvalter

[email protected]
Ansvar for bevaring og konservering af museets sejlende museumsgenstande, bygningsdrift samt opbygning af udstillinger.

 

 

Kirsten Krogh

Bogholder
[email protected]
Ansvar for administration og regnskab, kustodestaben og museumsbutikken m.m.

 

 

Klaus Nielsen

Skibstømrer
Ansvar for bevaring og konservering af museets fartøjer.

 

 

 Louise Thisgaard Sieker

Kommunikationsmedarbejder
[email protected]
Ansvar for event- og markedsføringskoordinering for både Muslingebyen Løgstør og Limfjordsmuseet. Herunder markedsføring, presse, kommunikation, eventudvikling, eventstyring, fundraising, branding og netværksdannelse.

 

 

Tine Pedersen

Museumsformidler
[email protected]
Ansvar for udvikling og koordinering af museets undervisningstilbud samt øvrige publikumsaktiviteter. Ansvarlig for museets korps af sæsonformidlere.