TIL UNDSÆTNING!
– OM REDNINGSVÆSENETS STIFTER C.B. CLAUDI

Christopher Berent Claudi var vokset op nær Vesterhavet og havde flere gange været vidne til skibsforlis, hvor mennesker omkom, uden at han havde mulighed for at komme dem til undsætning.

I talken fortæller museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen om, hvordan Claudi på egen hånd tog til England for at studere det engelske redningsvæsen og var med til at oprettede de første redningsstationer og Det Nørrejyske Redningsvæsen.

11 Inger

Inger Bjørn Knudsen
Museumsinspektør
Lemvig Museum