Strategi

Limfjordsmuseets strategi

 

Limfjordsmuseet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Det er en selvejende institution, drevet af museumsforeningen ”Limfjordsmuseet” og Vesthimmerlands Kommune er Limfjordsmuseets hovedtilskudsgiver. Limfjordsmuseet har 8 fastansatte medarbejdere.

Limfjordsmuseet har i sin strategiplan 2021-2026 beskrevet sin vision og mission. Strategiplanen kan hentes her.

 

Limfjordsmuseets vision

Limfjordsmuseet er det førende maritime museum med speciale i Limfjordens kulturhistorie. Limfjordsmuseet vil til stadighed udvikle anvendelsen og betydningen af kultur- og naturarven for borgere og samfund, ligesom museet vil bidrage med løsninger og forandringer, der fremmer både økonomisk vækst og samarbejde med kulturliv, videnskab, offentlighed og erhvervsliv.

 

Limfjordsmuseets mission

Limfjordsmuseet skal virke for sikring af Danmarks kulturarv inden for sit ansvarsområde, som dette geografisk er afgrænset i museets vedtægter, og dette skal ske gennem forskning, indsamling, registrering, bevaring og formidling.

I juni 2014 blev Limfjordsmuseet kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen vurderede Limfjordsmuseets samlede opgavevaretagelse som ”tilfredsstillende”, som er den næsthøjeste karakter.

 

Limfjordsmuseets årsberetninger

Læs museets seneste ledelsesberetning og regnskab her.