Restaureringen af pennalhuset NORA

Her kan du følge museets restaurering af pennalhuset NORA fra 1937.

I 1987 blev Limfjordsmuseet den lykkelige ejer af et af Limfjordens mest karakteristiske fartøjer, nemlig et pennalhus. Pennalhuset NORA havde siden 1937 været aktiv i fiskeriet i den vestlige Limfjord og repræsenterede på alle måder en helt særlig fiskerlilivsform for Limfjorden.

Limfjordsmuseet købte NORA af de to fætre Jens og Svend Borbjerggaard, som havde ejet skibet sammen siden 1944. NORA var på det tidspunkt et af de sidste pennalhuse, der blev brugt til erhvervsfiskeri på fjorden, og skibet gik direkte fra en erhvervsaktiv karriere til et liv som museumsgenstand. Museet var dermed så heldig at stå et komplet stykke autentisk fiskerihistorie direkte til indlemmelse i museets samling. NORA er siden blevet registreret som museumsgenstand, og er derfor beskyttet af museumsloven.  

I perioden 1987 – 1999 gennemgik NORA gradvist en gennemgribende restaurering, hvor bl.a. det originale styrehus blev erstattet af en kopi. Skibet fremstår derfor fortsat som det gjorde ved overdragelsen i 1987 og i øvrigt nærmest uændret fra 1937. Siden da har skibet fungeret som sejlende museumsgenstand og er løbende blevet vedligeholdt på museets bådebyggeri.  

I 2012 var museet desværre nødt til at sætte NORA på land, da langvarigt slid og ælde ikke længere kunne holdes fra døren med det almindelige vedligehold, men krævede en større restaurering. Restaureringen startede med en totalrenovering af den gamle ”Grenå”-glødehovedmotor, der blev foretaget på Grenå Motorfabrik. Nu er turen kommet til resten af det gamle fartøj.

Restaureringen skal løbe over de kommende par år og processen vil blive grundligt dokumenteret. Museet har været heldige at opnå økonomisk støtte til projektet fra Skibsbevaringsfonden, som også følger restaureringen tæt.

Her på bloggen kan du følge restaureringen af NORA. Vi vil løbende lægge blogindlæg, film og billeder op, der viser processen.