For ungdomsuddannelser

Fjorden på skolen

 

Niveau: Ungdomsuddannelser
Fag: Historie, natur/teknologi, biologi, madkundskab
Indhold: Er det ikke muligt at komme ud til Limfjordsmuseet, så bringer vi gerne Limfjorden til dig. Formidleren kommer til din institution/skole eller en anden lokalitet. Emnerne tager udgangspunkt i Limfjordens natur og historie, og museets formidler medbringer det nødvendige grej og eventuelt dyr. Ring og hør nærmere. Der bliver lavet et særlig forløb til jer.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis, dog betales der kørsel efter gældende takst.
Mødested: Efter aftale
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Sejltur på Frederik VII’s Kanal

 

Niveau: Ungdomsuddannelser
Fag: Historie, natur/teknologi
Indhold: Eleverne kommer bag historien om Løgstørs vartegn Frederik VII’s Kanal. Om bord på museets skib GREVINDE DANNER får eleverne historien om kanalens tilblivelse og bliver klogere på, hvorfor kanalen ligger, hvor den ligger, samt hvilken rolle den har spillet for Limfjorden. Vi dykker også ned i kanalens flora og fauna, der er noget ganske særligt.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: April – oktober
Pris: 1.000 kr.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til deltagerne.

Fra fjord til bord

 

Niveau: Ungdomsuddannelser
Fag: Madkundskab, historie, natur/teknologi, biologi

Indhold: Limfjorden er et stort spisekammer. Eleverne hører om Limfjordens fødevarer gennem tiden. Vi indfanger fjordens frugter og tilbereder fangsten. Eleverne står for klargøring og tilberedning. Forløbet kan tilpasses efter ønsker og behov og kan f.eks. inkludere dissektion eller røgning. Museet udlåner alt nødvendigt udstyr.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Maj-juni, august-september eller efter aftale
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til deltagerne.

Limfjorden – over og under overfladen

 

Niveau: Ungdomsuddannelser
Fag: Historie, natur/teknologi, biologi
Kompetenceområde: Genkende dyr og planter, lære måder at undersøge naturen på samt få viden om dyrenes opbygning samt omsætning af organisk stof. Undersøge historiske spor i nærområdet samt kendskab til historiske perioder. Indsigt i samspillet mellem Danmark og omverdenen.
Indhold: Forløbet tilrettelægges efter jeres ønsker. Eleverne kan, iført waders, net og spande, fange
og undersøge dyr. For de lidt ældre elever, kan der arrangeres dissektion i hold. Der kan arrangeres
sejltur med et af museets historiske fartøjer, hvor I kan opleve kanalen på nærmeste hold.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: Hele året
Pris: Maj-juni, august-september eller efter aftale.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen