For udskolingen

Fjorden på skolen

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi, biologi, madkundskab
Kompetenceområde: Afhængigt af det valgte forløb.
Indhold: Er det ikke muligt at komme ud til Limfjordsmuseet, så bringer vi gerne Limfjorden til dig.
Formidleren kommer til din institution/skole eller en anden lokalitet. Emnerne tager udgangspunkt i Limfjordens natur og historie, og museets formidler medbringer det nødvendige grej og eventuelt dyr.
Ring og hør nærmere. Der bliver lavet et særlig forløb til jer.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis, dog betales der kørsel efter gældende takst.
Mødested: Efter aftale
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Sejltur på Frederik VII’s Kanal

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Eleverne kommer bag historien om Løgstørs vartegn Frederik VII’s Kanal. Om bord på museets skib GREVINDE DANNER får eleverne historien om kanalens tilblivelse og bliver klogere på, hvorfor kanalen ligger, hvor den ligger, samt hvilken rolle den har spillet for Limfjorden. Vi dykker også ned i kanalens flora og fauna, der er noget ganske særligt.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: April – oktober
Pris: 1.000 kr.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fra fjord til bord

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Madkundskab, historie, natur/teknologi, biologi
Kompetenceområde: Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltid og madkultur efter trin og fase. Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Limfjorden er et stort spisekammer. Eleverne hører om Limfjordens fødevarer gennem tiden. Vi indfanger fjordens frugter og tilbereder fangsten. Eleverne står for klargøring og tilberedning. Forløbet kan tilpasses efter ønsker og behov og kan f.eks. inkludere dissektion eller røgning. Museet udlåner alt nødvendigt udstyr.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Maj-juni, august-september eller efter aftale
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fortæl historien – besøg formidlerens verden

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Dansk, historie
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase.
Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Forløbet vil veksle mellem undervisnings i præsentationsteknikker og tilhørende øvelser. Eleverne skal analysere udstillinger og forskellige præsentationsteknikker, som naturvejlederen udfører.
Eleverne skal fordybe sig i et udleveret historisk materiale, som på forskellig vis skal formidles til resten af klassen.
Limfjordsmuseets udstillinger og forskning sætter rammerne for alle øvelser.
Eleverne skal til sidst lave en lille rundvisning i udstillingen.

 

Fakta
Varighed: 3-4 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Fiskerens DNA

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Historie og samfundsfag
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng og historiebrug efter trin og fase.
Indhold: Vi undersøger, hvordan fiskeriet og fiskerne har udviklet sig fra renæssancens sildefiskeri og op til i dag. Vi ser nærmere på de spor som fiskeriet har sat gennem historien, hvordan branchen ser ud i dag. Igennem forløbet vil eleverne blive udsat for nogle historiske dilemmaer, som de skal tage stilling til. Sammen ændrer iv historiske begivenheder og forestiller os, hvilken påvirkning det kunne have haft på vores dagligdag, hvis historien havde set anderledes ud.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Fjordmatematik

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Matematik, historie, natur og teknik
Kompetenceområde: Matematisk forståelse, undersøgelse, naturfænomener, krop og bevægelse.
Indhold: I fjordmatematik går matematik og naturoplevelser hånd i hånd. Eleverne arbejder med praktisk matematik og skal selv ud og finde talværdier i fjorden og på stranden. Vi arbejder bl.a. med begreber som bølgeenergi, gennemsnit, målestok, grafer og lign.
Formidleren afslutter forløbet med en gennemgang af, hvad man bruger resultaterne til, og hvordan man måler disse tal i den virkelige verden.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Museumsinnovation

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Samfundsfag, innovation, historie
Kompetenceområde: Historie, innovation og entreprenørskab, samfundsforståelse.

Indhold: Ved Museumsinnovation kommer eleverne om bag kulisserne på museet, og vi løfter sløret for det hemmelige liv som museumsmedarbejder. Eleverne vil få en forståelse af, hvordan det er at arbejde på et statsanerkendt museum, hvilken organisation, der ligger bag, og hvordan museets årshjul er sat op. Som afslutning vil eleverne være med i en kreativ proces, hvor de får til opgave at lave en ny udstilling eller et sæsonprogram.

 

Forløbet er delt op i to. 1. del foregår på jeres skole med en introduktion, 2. del foregår på
Limfjordsmuseet.

 

Fakta
Varighed: 1. del: 45 min., 2. del: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: 1. del på jeres skole, 2. del i Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670
Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Tidsrejse på Limfjorden

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Biologi, historie
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug efter trin og fase. Undersøgelse, modellering og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Forløbet har den gamle søfartsvej Frederik VII’s Kanal som omdrejningspunkt. Vi går i dybden med Limfjordens kultur- og naturhistorie i det 19. århundrede. Eleverne afprøver historiske fiskeredskaber og fanger og undersøger dyrelivet omkring museet. De oplever kanalen om bord på historiske fartøjer og Danmarks ældste fungerende drejebro.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

En fjord af plastik

 

Niveau: 8. – 10. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Eleverne kommer med på en rejse med plastikken, fra fremstilling til det ender i plastiksupperne i havet.

Det er en bask historie om menneskets påvirkning af havmiljøet.
Igennem forløbet vil eleverne blive sat over for dilemmaer i plastik problematikken, som de skal tage stilling til og komme med nogle innovative løsninger på.
Igennem forløbet bliver problematikkerne synliggjort for eleverne gennem film og fremstilling af plastiksuppe.
Forløbet er lavet i samarbejde med organisationen Plastic Change.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: 600 kr. til materialer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen