For udskolingen

Fjorden på skolen

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi, biologi, madkundskab
Kompetenceområde: Afhængigt af det valgte forløb.
Indhold: Er det ikke muligt at komme ud til Limfjordsmuseet, så bringer vi gerne Limfjorden til dig.
Formidleren kommer til din institution/skole eller en anden lokalitet. Emnerne tager udgangspunkt i Limfjordens natur og historie, og museets formidler medbringer det nødvendige grej og eventuelt dyr.
Ring og hør nærmere. Der bliver lavet et særlig forløb til jer.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis, dog betales der kørsel efter gældende takst.
Mødested: Efter aftale
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Sejltur på Frederik VII’s Kanal

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Eleverne kommer bag historien om Løgstørs vartegn Frederik VII’s Kanal. Om bord på museets skib GREVINDE DANNER får eleverne historien om kanalens tilblivelse og bliver klogere på, hvorfor kanalen ligger, hvor den ligger, samt hvilken rolle den har spillet for Limfjorden. Vi dykker også ned i kanalens flora og fauna, der er noget ganske særligt.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: April – oktober
Pris: 1.000 kr.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fjordens tilstand

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Biologi
Kompetenceområde: Viden om organismer og deres livsbetingelser, stoffers kredsløb samt undersøgelse af menneskers påvirkning af naturen.

Indhold: Tjek på fjorden, er tilstanden ok? Eleverne får et oplæg om Limfjorden og dens miljømæssige tilstand. På Limfjordsmuseet lægges der op til dialog ved de store akvarier. Derefter opdeles eleverne i grupper, får waders på og tager bundprøver, som
præsenteres og diskuteres.

 

Fakta
Varighed: 1. del 45 min. – 2. del 3 timer
Periode: Maj-juni, august-september eller efter aftale
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Første del på skolen, anden del på Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Limfjorden – over og under overfladen

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Natur og teknologi, biologi, historie
Kompetenceområde: Genkende dyr og planter, lære måder at undersøge naturen på samt få viden om dyrenes opbygning samt omsætning af organisk stof. Undersøge historiske spor i nærområdet samt kendskab til historiske perioder. Indsigt i samspillet mellem Danmark og omverdenen.
Indhold: Forløbet tilrettelægges efter jeres ønsker. Eleverne kan, iført waders, net og spande, fange
og undersøge dyr. For de lidt ældre elever, kan der arrangeres dissektion i hold. Der kan arrangeres
sejltur med et af museets historiske fartøjer, hvor I kan opleve kanalen på nærmeste hold.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Marinbiologi – fra stort til småt

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Biologi
Kompetenceområde: Feltarbejde

Indhold: Hvorfor kommer fiskene ikke tilbage, som et tegn på den forbedrede vandkvalitet? Undersøgelse af fx alger eller gopler i Limfjorden. Densitet og artssammensætning. Opstilling af fødekæder og eksempler på ubalancer.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: Maj-juni, august-september
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Museet bag udstillingerne – erhvervsmuligheder

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Virksomhedsbesøg
Kompetenceområde: Erhvervsmuligheder på et museum. Kan man uddanne sig til ”museum”?
Hvilke uddannelser retter sig mod en ansættelse på et museum?
Indhold: Forløbet starter hos jer på skolen med et oplæg om, hvad et museum og museumsarbejde er. Under besøget på museet kommer eleverne rundt bag kulisserne og hører om, hvad de forskellige
mennesker laver. Hvordan bliver en genstand til en museumsgenstand, og hvordan passer man på dem? Få svar på jeres spørgsmål under en anderledes rundvisning på Limfjordsmuseet.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Fiskerens historie

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Samfundsfag, historie
Kompetenceområde: Historiske spor i nærområdet, historiske scenarier og fortællinger samt kulturs betydning for individer og grupper.

Indhold: Vi undersøger, hvordan fiskeriet og fiskerne har udviklet sig fra renæssancens sildefiskeri og op til i dag. Gennem forløbet bliver eleverne udsat for historiske dilemmaer, som de skal tage stilling til. Sammen ændrer vi historiske begivenheder og forestiller os, hvilken påvirkning det kunne have haft på vores dagligdag.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670
Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Snorkling i fjorden

 

Niveau: 7. – 10. klasse
Fag: Biologi, idræt
Kompetenceområde: Undersøgelse af organismers
livsbetingelser samt samarbejde og udvikling af friluftsaktiviteter.

Indhold: Snorkeldykning er en fantastisk måde, at opleve fjorden på. At ligge i overfladen og kunne se dyr og planter samtidig med at kunne trække vejret. Eleverne lærer om makkerskab og sikkerhed i vandet og får trænet deres opmærksomhed i undersøgelsen af, hvilke livsformer der er i fjorden lige ud for stranden.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: August-september
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen