For mellemtrinnet

Limfjorden – over og under overfladen

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Naturfaglige fænomener, natur/teknologi, historie
Kompetenceområde: Genkende dyr og planter, lære måder at undersøge naturen på samt få viden om dyrenes opbygning samt omsætning af organisk stof. Undersøge historiske spor i nærområdet samt kendskab til historiske perioder. Indsigt i samspillet mellem Danmark og omverdenen.

Indhold: Forløbet tilrettelægges efter jeres ønsker. Eleverne kan, iført waders, net og spande, fange og undersøge dyr. For de lidt ældre elever, kan der arrangeres dissektion i hold. Der kan arrangeres sejltur med et af museets historiske fartøjer, hvor I kan opleve kanalen på nærmeste hold.

Fakta
Varighed: Ca. 3 timer
Periode: Maj, juni, august og september
Pris: Gratis (max 28 børn)
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fjorden på skolen

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi, biologi, madkundskab
Kompetenceområde: Afhængigt af det valgte forløb.
Indhold: Er det ikke muligt at komme ud til Limfjordsmuseet, så bringer vi gerne Limfjorden til dig. Formidleren kommer til din institution/skole eller en anden lokalitet. Emnerne tager udgangspunkt i Limfjordens natur og historie, og museets formidler medbringer det nødvendige grej og eventuelt dyr.
Ring og hør nærmere. Der bliver lavet et særlig forløb til jer.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis, dog betales der kørsel efter gældende takst.
Mødested: Efter aftale
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fiskeriets børn

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Historie, madkundskab, idræt
Kompetenceområde: Forståelse mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med historiske scenarier og fortællinger. Forståelse for anvendelse og bearbejdelse af træ samt madlavning og forståelse af madkultur og levevilkår.

Indhold: Under forløbet vil eleverne få forståelse for, hvordan det var at være barn i en fiskerfamilie i starten af 1900-tallet. Eleverne skal være med til at klargøre fiskeredskaber, både og tilberedning af mad. Eleverne oplever også, hvilke lege børn dengang legede. Forløbet kan udbygges med rollespil.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fiskerens historie

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Historie, dansk, drama
Kompetenceområde: Historiske spor i nærområdet, historiske scenarier og fortællinger samt kulturs betydning for individer og grupper.

Indhold: Vi undersøger, hvordan fiskeriet og fiskerne har udviklet sig fra renæssancens sildefiskeri og op til i dag. Gennem forløbet bliver eleverne udsat for historiske dilemmaer, som de
skal tage stilling til. Sammen ændrer vi historiske begivenheder og forestiller os, hvilken påvirkning
det kunne have haft på vores dagligdag.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Sejltur på Frederik VII’s Kanal

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase.
Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Eleverne kommer bag historien om Løgstørs vartegn Frederik VII’s Kanal. Om bord på museets skib GREVINDE DANNER får eleverne historien om kanalens tilblivelse og bliver klogere på, hvorfor kanalen ligger, hvor den ligger, samt hvilken rolle den har spillet for Limfjorden. Vi dykker også ned i kanalens flora og fauna, der er noget ganske særligt.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: April – oktober
Pris: 1.000 kr.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fra fjord til bord

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Madkundskab, historie, natur/teknologi, biologi
Kompetenceområde: Aktiviteten er rettet mod et kig ind i de ændringer af levevilkår og ernæring, som mennesker omkring Limfjorden har oplevet. Aktiviteten kan indgå som et supplement til historieundervisningen, og omhandler tiden fra 1825 og til nutid.

Indhold: Aktiviteten indeholder et historisk oplæg om mad fra fjorden før og nu. Derefter vil eleverne blive opdelt i grupper og under anvisning tilberede de aftalte råvarer. Det kan være blåmuslinger, rejer, snegle eller fisk indkøbt til lejligheden.

Madlavningen foregår på trangiaer. Aktiviteten kan også ses som en del af et længere undervisningsforløb på skolen.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Maj-juni, august-september eller efter aftale
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Museet bag udstillingerne – erhvervsmuligheder

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Virksomhedsbesøg
Kompetenceområde: Erhvervsmuligheder på et museum. Kan man uddanne sig til ”museum”?
Hvilke uddannelser retter sig mod en ansættelse på et museum?

Indhold: Forløbet starter hos jer på skolen med et oplæg om, hvad et museum og museumsarbejde er. Under besøget på museet kommer eleverne rundt bag kulisserne og hører om, hvad de forskellige
mennesker laver. Hvordan bliver en genstand til en museumsgenstand, og hvordan passer man på dem? Få svar på jeres spørgsmål under en anderledes rundvisning på Limfjordsmuseet.

 

Fakta
Varighed: 1. del 45 min. – 2. del 3 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Jeres egen rundvisning på museet

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Dansk og historie
Kompetenceområde: Tilegnelse af viden fra både mundtlige og skriftlige kilder samt mundtlig fremlæggelse. Forståelse mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Indhold: Limfjordsmuseets udstillinger danner rammen om elevernes fordybelse i et selvvalgt emne. Efter en rundvisning og eksempler på formidling, får eleverne skriftligt materiale, som de kan tage udgangspunkt i til deres egen præsentation af et udstillet emne.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Sysleri

 

Niveau: 3. – 6. klasse

Fag: Håndværk og design (Historie)
Kompetenceområde: Forarbejdning af materialer, det æstetiske udtryk samt historisk kontekst.

Indhold: Gennem fiskernes historie bliver eleverne gjort bekendte med forskellige materialer, som er blevet og stadig bliver anvendt. Syning af net og udsmykning af brugsgenstande med tovværk er aktiviteter, som vækker historien til live. Legetøj blev tidligere også udført i træ og eleverne kan prøve kræfter med tildannelsen med forskelligt håndværktøj.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Fjorden i tal – fjordmatematik

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Matematik
Kompetenceområde: Geometri og måling samt statistik efter trin og fase.

Indhold: Få matematikken ud af klasseværelset og ned i fjorden. Eleverne opmåler kysten over og
under vandet. Vi ser på transekter, kystlinje, dyr og planter og benytter matematikken til kvantificering af naturen omkring os. Grafer, gennemsnit og målestoksforhold vil få et håndgribeligt indhold, som eleverne kan relatere til.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: April-juni, august og september
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen