For mellemtrinnet

Limfjorden under overfladen

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Naturfaglige fænomener, natur/teknologi, historie
Kompetenceområde: Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase, kronologi og sammenhæng efter trin og fase.
Indhold: Limfjorden under overfladen er et sansebaseret forløb. Eleverne afprøver historiske
fiskeredskaber og prøver at fange og undersøge dyr og planter i Frederik VII’s Kanal og på
stranden. De kommer helt tæt på fjordens dyr i museets rørebassin.
Forløbet kan udvides med enten en sejltur med et af museets historiske skibe eller en waders-
vandring.

 

Fakta
Varighed: Ca. 3 timer
Periode: Maj, juni, august og september
Pris: Gratis (max 28 børn)
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fjorden på skolen

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi, biologi, madkundskab
Kompetenceområde: Afhængigt af det valgte forløb.
Indhold: Er det ikke muligt at komme ud til Limfjordsmuseet, så bringer vi gerne Limfjorden til dig. Formidleren kommer til din institution/skole eller en anden lokalitet. Emnerne tager udgangspunkt i Limfjordens natur og historie, og museets formidler medbringer det nødvendige grej og eventuelt dyr.
Ring og hør nærmere. Der bliver lavet et særlig forløb til jer.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis, dog betales der kørsel efter gældende takst.
Mødested: Efter aftale
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fiskeriets børn

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Historie, madkundskab, idræt
Kompetenceområde: Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltid og madkultur efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase. Kronologi og sammenhæng og historiebrug efter trin og fase.
Indhold: Igennem forløbet vil eleverne få en forståelse for, hvordan det var at være barn i starten af 1900- tallet i en fiskerfamilie.
Forløbet er opbygget over et rollespil, hvor eleverne skal indgå i de daglige gøremål i en fiskerfamilie.
Eleverne skal bl.a. være med til at klargøre fiskeredskaber, både og ikke mindst madlavningen. Eleverne oplever også, hvilke lege børn legede dengang.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Frederik VII’s Kanal anno 1870

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Historie, dansk, drama
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Forløbet har Frederik VII’s Kanal som omdrejningspunkt. Lodsformand og kanalfoged Th. M. Aistrup tager imod eleverne, som hurtigt og uden megen tøven vil blive sat i arbejde de daglige gøremål ved kanalen. Året er 1870 og trafikken gennem kanalen er næsten på sit højeste, så der er nok at se til. Eleverne vil komme igennem alle arbejdsopgaverne som at dreje broen, signalere og kræve betaling for skibene. Inden forløbet skal eleverne have historien omkring kanalen. Dette kan foregå på en guidet sejltur, f.eks. ”Sejl ud i historien” eller ved et oplæg på skolen.

 

Fakta
Varighed: 4 timer + historien om kanalen,
Periode: Hele året
Pris: gratis – dog betales for evt. kørsel.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Sejltur på Frederik VII’s Kanal

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase.
Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Eleverne kommer bag historien om Løgstørs vartegn Frederik VII’s Kanal. Om bord på museets skib GREVINDE DANNER får eleverne historien om kanalens tilblivelse og bliver klogere på, hvorfor kanalen ligger, hvor den ligger, samt hvilken rolle den har spillet for Limfjorden. Vi dykker også ned i kanalens flora og fauna, der er noget ganske særligt.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: April – oktober
Pris: 1.000 kr.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fra fjord til bord

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Madkundskab, historie, natur/teknologi, biologi
Kompetenceområde: Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltid og madkultur efter trin og fase. Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Limfjorden er et stort spisekammer. Eleverne hører om Limfjordens fødevarer gennem tiden. Vi indfanger fjordens frugter og tilbereder fangsten. Eleverne står for klargøring og tilberedning. Forløbet kan tilpasses efter ønsker og behov og kan f.eks. inkludere dissektion eller røgning. Museet udlåner alt nødvendigt udstyr.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Maj-juni, august-september eller efter aftale
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Smag på fjorden i 1.000 år

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Madkundskab, historie
Kompetenceområde: Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltid og madkultur efter trin og fase. Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: I dette forløb kommer eleverne med på en smagsrejse. Vi skal sammen smage på historien og dermed få et indblik i, hvordan mennesket har levet de sidste 1.000 år ved fjorden. Hvad har de spist?
Hvordan har de tilberedt deres mad? Vi kommer omkring emner som sild og salt, skaldyr og fisk.
I alt skal vi smage på 5 tidsaldre.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: 600 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Historien på egen hånd

 

Niveau: 4. – 6. klasse
Fag: Dansk, historie, idræt
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse, modellering og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Et selvbetjeningsforløb på Limfjordsmuseet, hvor klassen selv går på jagt i historien. Gennem en række opgaver skal eleverne undersøge historien. De kommer til at undre sig og blive nysgerrige på historien. Opgaverne suppleres med en række sjove lege og aktiviteter, som giver eleverne et billede af livet som barn i starten af 1900-tallet.
Ved ankomst får lærerne en kuffert med aktiviteter og vejledning, så lærerne selv kan sætte eleverne i gang med opgaverne.

 

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Fortæl historien – besøg formidlerens verden

 

Niveau: 5. – 9. klasse

Fag: Dansk, historie
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Forløbet vil veksle mellem undervisnings i præsentationsteknikker og tilhørende øvelser. Eleverne skal analysere udstillinger og forskellige præsentationsteknikker, som naturvejlederen udfører. Eleverne skal fordybe sig i et udleveret historisk materiale, som på forskellig vis skal formidles til resten af klassen.
Limfjordsmuseets udstillinger og forskning sætter rammerne for alle øvelser.
Eleverne skal til sidst lave en lille rundvisning i udstillingen.

 

Fakta
Varighed: 3-4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Fiskerens DNA

 

Niveau: 6. – 9. klasse
Fag: Historie og samfundsfag
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng og historiebrug efter trin og fase.
Indhold: Vi undersøger, hvordan fiskeriet og fiskerne har udviklet sig fra renæssancens sildefiskeri og op til i dag. Vi ser nærmere på de spor som fiskeriet har sat gennem historien, hvordan branchen ser ud i dag.
Igennem forløbet vil eleverne blive udsat for nogle historiske dilemmaer, som de skal tage stilling til.
Sammen ændrer iv historiske begivenheder og forestiller os, hvilken påvirkning det kunne have haft på vores dagligdag, hvis historien havde set anderledes ud.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Fjordmatematik

 

Niveau: 6. – 10. klasse
Fag: Matematik, historie, natur og teknik
Kompetenceområde: Matematisk forståelse, undersøgelse, naturfænomener, krop og bevægelse.

Indhold: I fjordmatematik går matematik og naturoplevelser hånd i hånd. Eleverne arbejder med praktisk matematik og skal selv ud og finde talværdier i fjorden og på stranden. Vi arbejder bl.a. med begreber som bølgeenergi, gennemsnit, målestok, grafer og lign.
Formidleren afslutter forløbet med en gennemgang af, hvad man bruger resultaterne til, og hvordan man måler disse tal i den virkelige verden.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Hele året
Pris: gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen