For indskolingen

Limfjorden – over og under overfladen

 

Niveau: 0. – 3. klasse
Fag: Naturfaglige fænomener, natur/teknologi, historie
Kompetenceområde: Genkende dyr og planter, lære måder at undersøge naturen på samt få viden om dyrenes opbygning samt omsætning af organisk stof. Undersøge historiske spor i nærområdet samt kendskab til historiske perioder. Indsigt i samspillet mellem Danmark og omverdenen.

Indhold: Forløbet tilrettelægges efter jeres ønsker. Eleverne kan, iført waders, net og spande, fange
og undersøge dyr. For de lidt ældre elever, kan der arrangeres dissektion i hold. Der kan arrangeres
sejltur med et af museets historiske fartøj.

 

Fakta
Varighed: Ca. 3 timer
Periode: Maj, juni, august og september
Pris: Gratis (max 28 børn)
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fjorden på skolen

 

Niveau: 0. – 3. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi, biologi, madkundskab
Kompetenceområde: Afhængigt af det valgte forløb.
Indhold: Er det ikke muligt at komme ud til Limfjordsmuseet, så bringer vi gerne Limfjorden til dig.
Formidleren kommer til din institution/skole eller en anden lokalitet. Emnerne tager udgangspunkt i Limfjordens natur og historie, og museets formidler medbringer det nødvendige grej og eventuelt dyr.
Ring og hør nærmere. Der bliver lavet et særlig forløb til jer.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis, dog betales der kørsel efter gældende takst.
Mødested: Efter aftale
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fiskeriets børn

 

Niveau: 3. – 6. klasse
Fag: Historie, madkundskab, idræt
Kompetenceområde: Forståelse mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med historiske scenarier og fortællinger. Forståelse for anvendelse og bearbejdelse af træ samt madlavning og forståelse af madkultur og levevilkår.

Indhold: Under forløbet vil eleverne få forståelse for, hvordan det var at være barn i en fiskerfamilie i starten af 1900-tallet. Eleverne skal være med til at klargøre fiskeredskaber, både og tilberedning af mad. Eleverne oplever også, hvilke lege børn dengang legede. Forløbet kan udbygges med rollespil.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Sysleri

 

Niveau: 3. – 6. klasse
Fag: Håndværk og design
Kompetenceområde: Forarbejdning af materialer, det æstetiske udtryk samt historisk kontekst.

Indhold: Gennem fiskernes historie bliver eleverne gjort bekendte med forskellige materialer, som er blevet og stadig bliver anvendt. Syning af net og udsmykning af brugsgenstande med tovværk er aktiviteter, som vækker historien til live. Legetøj blev tidligere også udført i træ og eleverne kan prøve kræfter med tildannelsen med forskelligt håndværktøj.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Sejltur på Frederik VII’s Kanal

 

Niveau: 3. – 6. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Eleverne kommer bag historien om Løgstørs vartegn Frederik VII’s Kanal. Om bord på museets skib GREVINDE DANNER får eleverne historien om kanalens tilblivelse og bliver klogere på, hvorfor kanalen ligger, hvor den ligger, samt hvilken rolle den har spillet for Limfjorden. Vi dykker også ned i kanalens flora og fauna, der er noget ganske særligt.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: April – oktober
Pris: 1.000 kr.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.