For indskolingen

Limfjorden under overfladen

 

Niveau: 0. – 3. klasse
Fag: Naturfaglige fænomener, natur/teknologi, historie
Kompetenceområde: Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase, kronologi og sammenhæng efter trin og fase.
Indhold: Limfjorden under overfladen er et sansebaseret forløb. Eleverne afprøver historiske
fiskeredskaber og prøver at fange og undersøge dyr og planter i Frederik VII’s Kanal og på
stranden. De kommer helt tæt på fjordens dyr i museets rørebassin.
Forløbet kan udvides med enten en sejltur med et af museets historiske skibe eller en waders-vandring.

 

Fakta
Varighed: Ca. 3 timer
Periode: Maj, juni, august og september
Pris: Gratis (max 28 børn)
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fjorden på skolen

 

Niveau: 0. – 3. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi, biologi, madkundskab
Kompetenceområde: Afhængigt af det valgte forløb.
Indhold: Er det ikke muligt at komme ud til Limfjordsmuseet, så bringer vi gerne Limfjorden til dig.
Formidleren kommer til din institution/skole eller en anden lokalitet. Emnerne tager udgangspunkt i Limfjordens natur og historie, og museets formidler medbringer det nødvendige grej og eventuelt dyr.
Ring og hør nærmere. Der bliver lavet et særlig forløb til jer.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: Gratis, dog betales der kørsel efter gældende takst.
Mødested: Efter aftale
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fiskeriets børn

 

Niveau: 3. – 6. klasse
Fag: Historie, madkundskab, idræt
Kompetenceområde: Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltid og madkultur efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase. Kronologi og sammenhæng og historiebrug efter trin og fase.
Indhold: Igennem forløbet vil eleverne få en forståelse for, hvordan det var at være barn i starten af 1900-  tallet i en fiskerfamilie.
Forløbet er opbygget over et rollespil, hvor eleverne skal indgå i de daglige gøremål i en fiskerfamilie.
Eleverne skal bl.a. være med til at klargøre fiskeredskaber, både og ikke mindst madlavningen. Eleverne oplever også, hvilke lege børn legede dengang.

 

Fakta
Varighed: Ca. 4 timer
Periode: Hele året
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Frederik VII’s Kanal anno 1870

 

Niveau: 3. – 6. klasse
Fag: Historie, dansk, drama
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.

Indhold: Forløbet har Frederik VII’s Kanal som omdrejningspunkt. Lodsformand og kanalfoged Th. M Aistrup tager imod eleverne, som hurtigt og uden megen tøven vil blive sat i arbejde de daglige gøremål ved kanalen. Året er 1870 og trafikken gennem kanalen er næsten på sit højeste, så der er nok at se til. Eleverne vil komme igennem alle arbejdsopgaverne som at dreje broen, signalere og kræve betaling for skibene.
Inden forløbet skal eleverne have historien omkring kanalen. Dette kan foregå på en guidet sejltur, f.eks. ”Sejl ud i historien” eller ved et oplæg på skolen.

 

Fakta
Varighed: 4 timer + historien om kanalen,
Periode: Hele året
Pris: gratis – dog betales for evt. kørsel.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen

Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Sejltur på Frederik VII’s Kanal

 

Niveau: 3. – 6. klasse
Fag: Historie, natur/teknologi
Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Eleverne kommer bag historien om Løgstørs vartegn Frederik VII’s Kanal. Om bord på museets skib GREVINDE DANNER får eleverne historien om kanalens tilblivelse og bliver klogere på, hvorfor kanalen ligger, hvor den ligger, samt hvilken rolle den har spillet for Limfjorden. Vi dykker også ned i kanalens flora og fauna, der er noget ganske særligt.

 

Fakta
Varighed: 3 timer
Periode: April – oktober
Pris: 1.000 kr.
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.

Fra fjord til bord

 

Niveau: 3. – 6. klasse
Fag: Madkundskab, historie, natur/teknologi, biologi
Kompetenceområde: Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltid og madkultur efter trin og fase. Kronologi og sammenhæng, historiebrug og kildearbejde efter trin og fase. Undersøgelse og perspektivering efter trin og fase.
Indhold: Limfjorden er et stort spisekammer. Eleverne hører om Limfjordens fødevarer gennem tiden. Vi indfanger fjordens frugter og tilbereder fangsten. Eleverne står for klargøring og tilberedning. Forløbet kan tilpasses efter ønsker og behov og kan f.eks. inkludere dissektion eller røgning. Museet udlåner alt nødvendigt udstyr.

 

Fakta
Varighed: 4 timer
Periode: Maj-juni, august-september eller efter aftale
Pris: 400 kr. til indkøb af råvarer
Mødested: Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter, Fischersgade 89, 9670 Løgstør
Bestilling: 9867 1805 eller tp@limfjordsmuseet.dk, kontaktperson: Tine Pedersen
Forløbet er på eget ansvar, men museet udlåner redningsveste og udstyr til børn og voksne.