Limfjordsmuseets Bestyrelse

Limfjordsmuseets Bestyrelse

 

Limfjordsmuseet har som selvejenende institution en bestyrelse, der består af medlemmer valgt af museumsforeningen og kommunale repræsentanter.

 

Museets aktuelle bestyrelse består af

 

Udpeget af museumsforeningen
Formand Henrik Hvass
Næstformand Morten Hahn-Pedersen
Medlem Per Hansen
Medlem Bent Gandrup
Medlem Erik Johansen

 

Udpeget af Vesthimmerlands Kommune
Medlem Jimmy Støttrup
Medlem Erik Stagsted

 

Suppleant Mona Holm Gregersen
Suppleant Bo Poulsen