Kulturmiljøet

kulturmiljoe web

Området omkring Limfjordsmuseet er en oplevelse i sig selv, og Frederik den VII's Kanal må siges at være museets største museumsgenstand. Oplev også den godt 25 tons tunge Drejebro fra 1861.

Frederik den VII’s Kanal

På grund af de lavvandede Løgstør Grunde havde skibe svært ved at lægge til ved Løgstør, og skibe fra den vestlige Limfjord kunne blive nødt til at vente i ugevis ved Løgstør på at kunne blive transporteret over på pramme. Endnu færre skibe lagde til, efter Nordsøen i 1825 gennembrød Agger Tange ved Thyborøn, så de nu kunne sejle ind i Limfjorden fra Vesterhavets side. Man besluttede sig derfor til at grave Frederik den VII´s Kanal. Kanalen blev 4,4 km lang, ca. 25 meter bred og 3 meter dyb. Adskillige hundrede skibe passerede hvert år kanalen og i slutningen af 1800-tallet var man oppe på knap 3.000 fartøjer pr. år. Efter skabelsen af en sejlrende gennem Løgstør Grunde, lukkede man i 1913 kanalen for skibstrafik, men besluttede dog at bevare den af kulturhistoriske årsager. Kanalen blev fredet i 1958.

Kanalfogedboligen

Kanalfogedboligen - nu Limfjordsmuseet – blev opført i 1863 umiddelbart efter anlæggelsen af Frederik den VII’s Kanal i 1856-1861. Her boede kanalens chef, kanalfogeden, samt broopsynsmanden med deres familier. I huset mod fjorden var der oprindeligt hestestald til de heste, der trak skibene ned ad kanalen. Efter kanalens lukning i 1913 blev husene anvendt til beboelse for Vandbygningsvæsnets ansatte indtil 1964-69, hvor Limfjordsmuseet flyttede ind. Med til det unikke kulturmiljø hører drejebroen, der er Danmarks ældste fungerende drejebro. Den blev indviet sammen med kanalen og er efter flere restaureringer fuldt funktionsdygtig. Den kan drejes af blot en enkelt mand. 

Share

Løgstør Købstads Vægterlaug

vaegtere sidebar a

Sommeren igennem kan du komme på en spændende tur rundt i Løgstørs gamle gader med Løgstør Købstads Vægterlaug . Læs mere her

Sommeraktiviteter på Limfjordsmuseet

sommerpaaLIM sidebarA

På Limfjordsmuseet sker der noget hver dag hele sommere. Få selv våde fingre og kom helt ned under Limfjordens overflade. Læs mere her.

Skoletjeneste

Skoletjeneste sidebara

På Limfjordsmuseet tilbyder vi spændende og faglig formidling til børn og unge i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelser. Læs mere her

Følg restaureringen af KIRSTINE

Limfjordsmuseets Historiske Bådebyggeri har siden 2013 arbejdet med at restaurere det gamle Limfjordsfartøj KIRSTINE. Følg arbejdet med fartøjet her.

Læs mere