Om museet

Limfjordsmuseet beskæftiger sig med Limfjordens maritime kulturhistorie. 

Fiskeri og søfart er helt centrale emner, men også færgefart, bådebygning og krejlervæsen arbejder museet med. 

Dertil kommer hele den rekreative udnyttelse af fjorden som fx lystsejlads og strandjagt.

Som statsanerkendt museum har Limfjordsmuseet ikke kun til opgave at udstille gamle ting. 

Museet er lovmæssigt forpligtet til at:

  • forske i den maritime kultur

  • indsamle genstande, fotos, arkivalier osv.

  • gøre den indsamlede viden tilgængelig fx gennem udstillinger, foredrag, publikationer mv.

  • sikre at det indsamlede konserveres og bevares for eftertiden

Museets særudstillinger, arkiv og administration har til huse i den gamle Kanalfogedbolig ved Frederik VII's Kanal.

Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter på "landsiden" af Frederik den VII's Kanal rummer udstillinger om Limfjordens fiskeri, den farlige fjord og skibsbygning ved Limfjorden samt museets akvarier.  

Museet omfatter også et "Historisk Bådebyggeri" med åbent værksted, udstilling af historiske fartøjer i kanalen samt den gamle drejebro fra 1861 over kanalen. 

Dertil kommer endnu en dimension ved et besøg på Limfjordsmuseet: Den naturskønne beliggenhed ved Frederik VII´s Kanal og det altid skiftende lys fra Bredningen. 

Et besøg på Limfjordsmuseet giver en god baggrund for at opleve resten af Limfjordslandet enten til søs eller til lands.

Share

Løgstør Købstads Vægterlaug

vaegtere sidebar a

Sommeren igennem kan du komme på en spændende tur rundt i Løgstørs gamle gader med Løgstør Købstads Vægterlaug . Læs mere her

Sommeraktiviteter på Limfjordsmuseet

sommerpaaLIM sidebarA

På Limfjordsmuseet sker der noget hver dag hele sommere. Få selv våde fingre og kom helt ned under Limfjordens overflade. Læs mere her.

Skoletjeneste

Skoletjeneste sidebara

På Limfjordsmuseet tilbyder vi spændende og faglig formidling til børn og unge i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelser. Læs mere her

Følg restaureringen af KIRSTINE

Limfjordsmuseets Historiske Bådebyggeri har siden 2013 arbejdet med at restaurere det gamle Limfjordsfartøj KIRSTINE. Følg arbejdet med fartøjet her.

Læs mere